Uprawnienia

UPRAWNIENIA

  1. Koncesja L-1044/00 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
  2. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.55.2015.TW1 o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego