Konwojowanie

KONWOJOWANIE
Proponujemy Państwu usługi z zakresu konwojowania powierzonych wartości. Czas i sposób konwojowania powierzonych wartości określa Zleceniodawca, z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa i instrukcji resortowych . Konwoje odbywają się pojazdem Zleceniobiorcy lub Zleceniodawcy.
Konwojenci mogą otrzymywać od Zleceniodawcy uprawnienia do jednorazowego lub wielokrotnego samodzielnego pobierania środków finansowych z banku i rozliczać je w kasie, na zasadzie paczki wartościowej.
Trasę konwoju i sposób zachowania każdorazowo określa dowódca konwoju, na instruktażu przed rozpoczęciem konwoju. Trasa i czas konwoju każdorazowo podawane są Oficerowi Dyżurnemu Policji.
Konwojent (dowódca konwoju) ma prawo wydawania poleceń wszystkim osobom wchodzącym w skład konwoju. Dopuszczalne wartości pieniężne, przewożone przez jeden konwój to 5 jednostek obliczeniowych.
Jednostka obliczeniowa – jednostka użyta do określenia limitu przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych wynosząca 120-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły, wg komunikatu GUS publikowanego w pierwszym kwartale każdego roku.
Wycena konwoju zależy od:
  • ilości przewożonych wartości pieniężnych, trasy i występujących zagrożeń. Zazwyczaj waha się ona w granicach od 0,2 do 0,4 % przewożonej sumy. (Zleceniodawca  zobowiązany jest podać granice, w jakich mieści się kwota przewożonych wartości lub jej odpowiednik w jednostkach obliczeniowych),
  • przy wykorzystaniu samochodu Zleceniobiorcy, w zależności od terenu, długości trasy, ryzyka, związanego z utratą lub uszkodzeniem samochodu dolicza się stawkę od 1,80 do 2,20 zł  za kilometr,
  • dodatkowym składnikiem jest: stawka godzinowa razy czas pracy, razy ilość zatrudnionych osób,
  • do całej kwoty doliczone zostanie 23% VAT.
Ostateczny koszt usługi będzie uzgodniony w rozmowie ze Zleceniodawcą i na tej podstawie zostanie sporządzona umowa.