Ochrona osobista i mienia

BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA

Usługi w zakresie ochrony fizycznej realizujemy na podstawie Koncesji nr. L-1044/00 z 27.06.2000 roku wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 109136.

Ochronę realizujemy zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Usługi ochrony świadczymy uwzględniając wszystkie wytyczne i ustalenia dokonane ze Zleceniodawcą oraz przy współpracy z profesjonalnie wyszkoloną kadrą, posiadającą wymagane licencje i uprawnienia.

Na profesjonalizm naszej usługi składają się dotychczasowo zdobyte doświadczenia, ciągle doskonalone formy organizacyjne i kontrolne, dbałość o wysoki poziom przygotowania merytorycznego pracowników ochrony.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz dostosowane do potrzeb wyposażenie i jednolite umundurowanie.

Zakres usług ochrony fizycznej obejmuje:                                               

  • bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna (ochrona dużych obiektów handlowych, zakładów  przemysłowych, osiedli, terenów budowlanych itp.),
  • ochronę obiektów przez kwalifikowanych pracowników ochrony,
  • dozór obiektów – pracownicy ochrony, portierzy,
  • ochronę powierzonego mienia znacznej wartości,
  • zabezpieczenie imprez masowych,
  • ochronę i konwojowanie VIP-ów,
  • konwojowanie wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych.

Firma ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej.