Porady prawne

PORADY PRAWNE

Zakres usług prawnych obejmuje: 

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych – ustnych, pisemnych, oraz za pomocą poczty elektronicznej,
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  • sporządzanie umów, statutów, uchwał,  regulaminów i innych dokumentów,
  • sporządzanie odwołań, skarg, skarg kasacyjnych w postępowaniach podatkowych,
  • sporządzanie pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych i karnych skarbowych,
  • prowadzenie postępowań podatkowych, gospodarczych, cywilnych, karnych i karnych skarbowych,
  • sporządzanie skarg konstytucyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi.