Usługi detektywistyczne

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

Usługi detektywistyczne prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych pod numerem RD-44/2010 z 5 października 2010 roku, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 109136

Proponowane usługi są wykonane przed doświadczonych, licencjonowanych detektywów, posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikację i sprzęt. Wszystkie nasze działania podporządkowane są najwyższej dbałości o dobro Klienta, z pełnym uwzględnieniem Państwa wymagań i oczekiwań.

Zgromadzona przez licencjonowanego detektywa dokumentacja w formie nagrań audio i video, fotografie oraz pisemny raport, który dla Państwa przygotujemy może posłużyć jako ważny materiał dowodowy w sądzie.

Naszym klientom oferujemy:

 • zbieranie informacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, małżeńskich,
 • zbieranie materiałów dowodowych do spraw rozwodowych,
 • zbieranie materiałów dowodowych dotyczących zdrad małżeńskich,
 • badanie sytuacji majątkowej,
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów,
 • ustalenie miejsca zamieszkania, pracy, kontaktów,
 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się,
 • ustalenie majątku dłużników,
 • badanie wiarygodności:
  • partnerów handlowych,
  • pracowników i kandydatów do pracy,
  • wskazanych osób,
 • sprawdzanie nieuczciwej konkurencji,
 • kontrola pomieszczeń, sal konferencyjnych przed podsłuchem,
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego,
 • konsultacje i doradztwo detektywistyczne.