Usługi podwodne i hydrotechniczne

USŁUGI PODWODNE I HYDROTECHNICZNE

Firma “STEN” wykonuje prace w zakresie:

  1. podwodne prace saperskie,
  2. umacnianie dna zbiorników,
  3. umacnianie brzegów rzek,
  4. oczyszczanie dna zbiorników i kanałów,
  5. naprawa uszkodzeń elementów budowli hydrotechnicznych,
  6. ocena stanu części podwodnych i nadwodnych budowli hydrotechnicznych.