Usługi saperskie

USŁUGI SAPERSKIE

Usługi saperskie wykonujemy na podstawie decyzji ZK.7014/6/04 wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wpisu do Ewidecji Działalności Gospodarczej nr. 109136

Oferujemy Państwu usługi związane z saperskim sprawdzaniem terenu i oczyszczaniem z niewypałów, niewybuchów oraz innych przedmiotów niebezpiecznych. Oferowane usługi zawierają także nadzór saperski w trakcie prowadzonych inwestycji.

Prace saperskie wykonują wysokiej klasy specjaliści uprawnieni do prowadzenia prac związanych z dostępem do materiałów  wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Są to przede wszystkim byli żołnierze zawodowi: absolwenci WSOWInż., SCHWInż. i podoficerowie – saperzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac saperskich. Niektórzy z nich byli instruktorami szkolącymi patrole rozminowania dla misji ONZ.

Osoby te gwarantują rzetelne i zgodne ze sztuką saperską wykonanie prac.

Oferta w zakresie usług saperskich obejmuje:

  • sprawdzenie terenu na obecność niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych do głębokości określonej w zawartej umowie,
  • wydobycie z ziemi oraz usunięcie wykrytych przedmiotów z terenu należącego do kontrahenta i przekazanie ich wojskowemu patrolowi rozminowania lub grupie niszczenia niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • nadzór saperski w trakcie prowadzonych inwestycji,
  • wykonanie stosownej dokumentacji potwierdzającej sprawdzenie i oczyszczenie terenu oraz wystawienie certyfikatu,
  • wydobywanie i usuwanie przedmiotów niebezpiecznych pod wodą, poprzez wykwalifikowanych nurków.