Zdalny monitoring wizyjny

ZDALNY MONITORING WIZYJNY

Zdalny monitoring wizyjny to możliwość podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu bez konieczności stałego dozoru fizycznego pracowników ochrony.

Stanowi on dopełnienie działania systemu alarmowego, pozwala na bieżące kontrolowanie stanu bezpieczeństwa, zapewnia rejestrację wszystkich zdarzeń alarmowych.

Monitoring wizyjny polega na zdalnej obserwacji obrazu z kamer zainstalowanych w monitorowanym obiekcie.

Monitoring może być prowadzony stale (wideo nadzór), w momencie otrzymania sygnału alarmowego (wideo weryfikacja) lub w czasie wcześniej określonym (wirtualny patrol).

Stosowane przez nas urządzenia posiadają homologację i atesty dopuszczające je do użytku na terenie Polski. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.