​+48 71 352 78 13 

BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA

Usługi w zakresie ochrony fizycznej realizujemy na podstawie Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Ochronę realizujemy zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. RP poz. 1432 z dnia 09.09.2016) Usługi ochrony świadczymy uwzględniając wszystkie wytyczne i ustalenia dokonane z Zleceniodawcą oraz przy współpracy z profesjonalnie wyszkoloną kadrą, posiadającą wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Na profesjonalizm naszej usługi składają się dotychczasowo zdobyte doświadczenia, ciągłe doskonalone formy organizacyjne i kontrolne, dbałość o wysoki poziom przygotowania merytorycznego pracowników ochrony.
Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz dostosowane do potrzeb wyposażenie i jednolite umundurowanie. 

Konwojowanie

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie oraz odpowiedni potencjał aby móc zagwarantować Państwu bezpieczeństwo realizacji takiej usługi jak asysty przy przewozie osób lub przedmiotów wartościowych. Asystujemy również wizyty w bankach i kantorach.
Konwojenci mogą otrzymywać od Zleceniodawcy uprawnienia do jednorazowego lub wielokrotnego samodzielnego pobierania środków finansowych i zdeponowanie jako paczki wartościowej w wyznaczonym banku.

Jednostka obliczeniowa – jednostka użyta do określenia limitu przechowywanych lub transportowanych wartości pieniężnych wynosząca 120-krotność średniego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
Koszt usługi:

Specyfika branży powoduje, że każde Państwa zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Po zapoznaniu się ze szczegółami, ustalamy z Klientem wstępną wycenę usługi, która zależy od: 

 • ilości przewożonych wartości pieniężnych, trasy i występujących zagrożeń
 • ilości konwojentów
 • ilości użytych pojazdów
 • odległości, którą należy pokonać /łącznie z dojazdem i powrotem/
 • czasu wykonywanej usługi jednorazowo

Zakres usług ochrony fizycznej obejmuje:

 • stała lub doraźna ochrona obiektu (ochrona dużych obiektów handlowych, zakładów przemysłowych, osiedli, terenów budowlanych itp.),
 • okolicznościowe (w czasie pobytu właścicieli na wczasach, wesela itp.),
 • ochronę obiektów przez kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • dozór obiektów -portierzy, dozorcy,
 • ochronę powierzonego mienia znacznej wartości,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochronę i konwojowanie VIP- ów,
 • konwojowanie wartości pieniężnych i przesyłek wartościowych.

Firma ubezpieczona jest w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
Na wykonaną przez naszą firmę usługę otrzymacie Państwo ulgę we wpłatach na PFRON.

WRÓĆ 

REFERENCJE

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, ustalimy szczegóły naszej współpracy.

KONTAKT