​+48 71 352 78 13 

Porady prawne

Firma STEN Stanisław Jaroszuk, świadczy również porady prawne w zakresie prawa cywilnego, w tym prawa pracy, prawa spółek i prawa rodzinnego. Usługi są świadczone przez doświadczonego prawnika z wieloletnim stażem, będącego zatrudnionym w naszej firmie. Jego wynagrodzenie jest dopasowane do rodzaju skomplikowania sprawy, jak i możliwości finansowych klienta.

Zakres usług prawnych obejmuje w szczególności: 

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych – ustnych, pisemnych, oraz za pomocą poczty elektronicznej,
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  • sporządzanie umów, statutów, uchwał, regulaminów i innych dokumentów,
  • sporządzanie odwołań, skarg, skarg kasacyjnych w postępowaniach podatkowych,
  • sporządzanie pism procesowych, apelacji, skarg kasacyjnych w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy, karnych i karnych skarbowych,
  • prowadzenie postępowań podatkowych, gospodarczych, cywilnych, karnych i karnych skarbowych,
  • sporządzanie skarg konstytucyjnych,
  • reprezentowanie Klientów przed urzędami i władzami, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami arbitrażowymi.
WRÓĆ