​+48 71 352 78 13 

USŁUGI DETYKTYWISTYCZNE

Usługi detektywistyczne prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proponowane usługi są wykonywane przez doświadczonych, licencjonowanych detektywów, posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i sprzęt. Wszystkie nasze działania podporządkowane są najwyższej dbałości o dobro Klienta, z pełnym uwzględnieniem Państwa wymagań i oczekiwań. 

Zgromadzona przez licencjonowanego detektywa dokumentacja w formie nagrań audio i video, fotografie oraz pisemny raport, który dla Państwa przygotujemy może posłużyć jako ważny materiał dowodowy w sądzie. 

Naszym klientom oferujemy:

 • zbieranie informacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, małżeńskich, 
 • zbieranie materiałów dowodowych do spraw rozwodowych,
  badania na udowodnienie zdrady małżeńskiej/partnerskiej,
  badanie sytuacji majątkowej, 
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów, 
 • ustalanie miejsca zamieszkania, pracy, kontaktów, 
 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się,
 • ustalanie majątku dłużników, 
 • badanie wiarygodności:
  -partnerów handlowych,
  -pracowników i kandydatów do pracy,
  -wskazanych osób, 
 • audyt bezpieczeństwa Firm, 
 • sprawdzanie nieuczciwej konkurencji, 
 • kontrola pomieszczeń, sal konferencyjnych przed podsłuchem,
  zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego, 
 • konsultacje i doradztwo detektywistyczne.
WRÓĆ 

ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami, ustalimy szczegóły naszej współpracy.

KONTAKT