​+48 71 352 78 13 

Uprawnienia

Koncesja L-1044/00 w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.55.2015.TW1 o udzieleniu pozwolenia na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Koncesja

Decyzja do koncesji

Decyzja - Materiały wybuchowe